ΑΝΕΤΕ Ανακυκλωτική ΑΒΕΕ

ΑΝΕΤΕ Ανακυκλωτική ΑΒΕΕ

ΑΝΕΤΕ Ανακυκλωτική ΑΒΕΕ

Ροδοτόπι, Δήμος Ζίτσας, Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, Περιφέρεια Ηπείρου, Ήπειρος - Δυτική Μακεδονία, 45500, Ελλάδα

1. 1-249 kg, 2. 250-699 kg, 3. 700-1499 kg, 4. 1500+ kg

Χωρίς Τιμή

Απευθείας Link :

 RH-5268-property

Added to Favorite

Favorite

Print

Περιγραφή

Ανακύκλωση Μετάλλων

Χάρτης

Παρόμοια αποτελέσματα