Νέα

Περιβάλλον για Όλους: Ανακύκλωση κλινικών και εργαστηριακών αποβλήτων στην Κύπρο

Τα κλινικά και εργαστηριακά απόβλητα συμπεριλαμβάνονται στα «επικίνδυνα απόβλητα» τα οποία γενικά κατηγοριοποιούνται σε τρεις υποκατηγορίες: τα αμιγώς μολυσματικά, τα μικτά επικίνδυνα και τα άλλα επικίνδυνα απόβλητα. Στην κατηγορία των «επικίνδυνων αποβλήτων» συμπεριλαμβάνονται παθολογικά απόβλητα, αίμα και σωματικά υγρά τα οποία μπορεί να περιέχουν παθογόνους οργανισμούς. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται επίσης αιχμηρά ιατρικά εργαλεία όπως…

Read More

Προσοχή: Όχι στην ανακύκλωση μάσκες και γάντια

Τα υλικά αυτά πρέπει να ρίχνονται στους κάδους κοινών σκουπιδιών Ο Δήμος Ηρακλείου και η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης παρακαλούν τους δημότες να μην απορρίπτουν χρησιμοποιημένα γάντια και μάσκες μιας χρήσης στους μπλε κάδους.  Τα υλικά αυτά ΠΡΕΠΕΙ να απορρίπτονται στους κάδους κοινών σκουπιδιών. Οι εργαζόμενοι στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, οι οποίοι έρχονται σε…

Read More

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για να κάνουμε σωστά ανακύκλωση!

Η ανακύκλωση είναι ένα θέμα που αφορά όλους μας και τα τελευταία χρόνια συμμετέχουμε όλο και πιο πολλοί. Έχουν γίνει πολλά και σημαντικά βήματα στην προσπάθεια να μειωθεί ο όγκος των απορριμμάτων και κυρίως των οικιακών. Δυστυχώς ο σύγχρονος τρόπος ζωής συνεπάγεται την μεγάλη κατανάλωση συσκευασμένων προϊόντων και κατ’επέκταση την συγκέντρωση μεγάλων όγκων απορριμμάτων. Τι πρέπει…

Read More

Τι κάνουμε με τα σκουπίδια την εποχή της πανδημίας

Οι βασικοί κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε για τη μείωση της μολυσματικότητας των απορριμμάτων και την προστασία των εργαζομένων στην αποκομιδή Η διαχείριση των απορριμμάτων ήταν πάντα μια δυσεπίλυτη… άσκηση για την Ελλάδα. Και γίνεται δυσκολότερη τις ημέρες της πανδημίας του κορωνοϊού SARS-CoV-2. Το ζητούμενο πλέον δεν είναι η χωριστή συλλογή, η ανακύκλωση, η ανάκτηση…

Read More
1 2 3 4 5