Τι υλικό διαθέτω;

Τι υλικό διαθέτω;

Χαλκός Α’

Είναι ο καθαρός μη οξειδομένος χάλκινος αγωγός, που προκύπτει από καλώδια με ελάχιστη διανομή 1,3mm και δεν αποτελεί τμήμα από σωλήνα ούτε είναι μαυρισμένος.
 

Χαλκός Β’

Είναι τα χάλκινα αντικείμενα όπως, χάλκινοι σωλήνες τα οποία δεν περιέχουν ξένες ύλες από άλλο μέταλλο όπως μπρούτζο, σιδερό, μονώσεις, χώματα κτλ.
 

Ανοξείδωτο

Διαφορετικά ονομάζεται και  INOX. Πρόκειται για καθαρά ανοξείδωτα αντικείμενα τύπου 18-8 τα οποία είναι απαλλαγμένα από ξένες ύλες όπως σίδερα, πλαστικά καθώς και άλλα μη ανοξείδωτα στοιχεία.

Μολύβι

Είναι το καθαρό μολύβι το οποίο δεν πρέπει να περιέχει πίσσα, σίδερα, πλαστικά.
 

Σίδηρος A’

Είναι τα “βαριά” σίδερα άνω των 10mm και μέγιστων διαστάσεων έως 100x50cm.
 

Σίδηρος Β’

Είναι τα σίδερα πάχους μικρότερου από 10mm χωρίς κανένα ίχνος από ξένες ύλες όπως μέρη αυτοκινήτου.
 

Καλώδια

Πρόκειται για κάθε διατομής καλώδιο χαλκού ή αλουμινίου που προέρχεται από κάθε δραστηριότητα.
 

Προφίλ αλουμινίου

Είναι το αλουμίνιο που χρησιμοποιείται για την κατασκευή πόρτας και παραθύρου, το οποίο δεν περιέχει ξένες ύλες όπως κλειδαριές, σίδερα, ρολά, πόμολα καθώς και γρέζι αλουμινίου.
 

Κουτάκια αλουμινίου

Είναι τα κουτάκια αναψυκτικών και μπύρας.

Σκληρό αλουμίνιο

Είναι το αλουμίνιο μηχανών καθώς και οι ζάντες το οποίο δεν περιέχει ξένες ύλες όπως σίδερα, πλαστικά.

Μαλακό αλουμίνιο

Είναι τα σκεύη από αλουμίνιο καθώς και τα φύλλα αλουμινίου τα οποία δεν περιέχουν ξένες ύλες.

Μοτέρ

Είναι οι ηλεκτροκινητήρες και οι μετασχηματιστές.

Μπαταρία

Είναι οι μπαταρίες αυτοκινήτων.