Νέα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ – 21/6/2020

Οι παρακάτω τιμές αφορούν τις τρέχουσες ενδεικτικές τιμές που προσφέρουν οι εταιρείες ανακύκλωσης στην Ελλάδα στις 21/6/2020.

ΧΑΛΚΟΣ Α – 4,00 – 4,50 ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ

ΧΑΛΚΟΣ Β3,70 – 4,05 ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ

ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ – 2,15 – 2,60 ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ – 0,65 – 0,85 ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΠΡΟΦΙΛ – 0,85 – 1,00 ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΛΑΚΟ – 0,55 – 0,70 ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΣΚΛΗΡΟ – 0,60 – 0,70 ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ – 0,15 – 0,19 ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ

ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ – 0,15 – 0,20 ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ

ΜΟΛΥΒΙ – 1,05 – 1,25 ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ

ΚΑΛΩΔΙΑ ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – 1,10 – 1,30 ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ

ΨΥΓΕΙΑ ΧΑΛΚΟΥ – 2,20 – 2,40 ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ

ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – 0,40 – 0,50 ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ

ΣΙΔΗΡΟΣ – 0,13 – 0,16 ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ

ΛΑΜΑΡΙΝΑ – 0,10 – 0,12 ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ – 0,45 – 0,55 ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ

ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑ – 1,50 – 1,80 ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ